Κωδικός καταλόγου: 9550544
ISBN: 978-960-01-1079-4
1η έκδοση, Ιανουάριος 2006
14 x 21
σελ. 227

Ιωάννης Κατσίλλης

Επαγωγική Στατιστική

Εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες και την εκπαίδευση με έμφαση στην ανάλυση με υπολογιστές

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €17,91
Τιμή: €16,12 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,79 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό είναι ουσιαστικά ο δεύτερος τόμος της εφαρμοσμένης στατιστικής και συμπληρώνει την "Περιγραφική Στατιστική" (Gutenberg 2002). Σ' αυτό το βιβλίο παρουσιάζονται τα σημαντικότερα επαγωγικά στατιστικά (Έλεγχοι Στατιστικής Σημαντικότητας και Διαστήματα Εμπιστοσύνης) που χρησιμοποιούνται στο χώρο των κοινωνικών επιστημών και της Εκπαίδευσης. Όπως και στον πρώτο τόμο, η έμφαση βρίσκεται και εδώ στην κατανόηση και χρήση της στατιστικής και όχι στις πολύπλοκες μαθηματικές εξηγήσεις των τύπων. Η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή του κατάλληλου κάθε φορά στατιστικού και στη σωστή ερμηνεία του. Επίσης, σε κάθε κεφάλαιο και για κάθε στατιστικό παρουσιάζεται αναλυτικά η στατιστική ανάλυση με τη χρήση του προγράμματος SPSS και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Και όλα αυτά γίνονται με ένα πολύ απλό τρόπο και με πολλά παραδείγματα από τις κοινωνικές επιστήμες και την εκπαίδευση.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Ευρετήριο πινάκων || Ευρετήριο διαγραμμάτων || Επαγωγική στατιστική και επιστημονική εμπειρική έρευνα || Βασικές έννοιες έρευνας και στατιστικής || Επαγωγικά στατιστικά || Η λογική της στατιστικής επαγωγής || Δειγματοληπτικές κατανομές || διαδικασία του ελέγχου υποθέσεων || Ο έλεγχος t || Ο έλεγχος z || Ο έλεγχος F || Ο έλεγχος χ2 || Ανασκόπηση των ελέγχων στατιστικής σημαντικότητας || Διαστήματα εμπιστοσύνης || Βιβλιογραφία

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31395

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα