Κωδικός καταλόγου: 402235
ISBN: 978-960-402-235-0
1η έκδοση, Νοέμβριος 2005
15,5 x 24
σελ. 404

Έλση Ντολιοπούλου

Εφαρμογή της Μεθόδου Project σε Ελληνικά Νηπιαγωγεία (Η)

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €33,84
Τιμή: €30,46 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €3,38 (10%)


Περίληψη

Η μέθοδος project, η βιωματική προσέγγιση της μάθησης, αποτελεί μια νέα μέθοδο διδασκαλίας για τα ελληνικά δεδομένα. Στο βιβλίο αυτό, που αποτελείται από δύο μέρη, ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό, επιχειρείται μια πρώτη διερεύνηση για το πώς εφαρμόζεται σε ελληνικά νηπιαγωγεία.
Στο θεωρητικό μέρος αρχικά γίνεται μια σύνοψη των όσων πρόκειται να ακολουθήσουν και στη συνέχεια περιγράφονται δύο έρευνες, από δύο προπτυχιακές φοιτήτριες του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την καθοδήγηση της συγγραφέα, σχετικές με τον τρόπο ενασχόλησης με τα σχέδια εκπαιδευτικής δράσης (projects) σε ελληνικά νηπιαγωγεία και τις πιθανές διαφοροποιήσεις στη μέθοδο εργασίας των νηπιαγωγών, ως αποτέλεσμα των ποικίλων παραγόντων (είδος σχολείου, νομαρχία, αριθμός παιδιών της τάξης, σπουδές και μετεκπαίδευση της νηπιαγωγού).
Στο πρακτικό μέρος αρχικά παρουσιάζονται δύο σχέδια εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί μια παρουσίαση από τη σύμβουλο της 35ης Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου Π.Α. για το πώς ξεκίνησε και αναπτύχθηκε η εφαρμογή της μεθόδου project στην περιφέρειά της. Έπειτα παρουσιάζονται οκτώ σχέδια εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από νηπιαγωγούς της συγκεκριμένης περιφέρειας.
Στόχος του βιβλίου είναι να αποκτήσει ο αναγνώστης μια πιο σφαιρική εικόνα για την εφαρμογή της μεθόδου project στη χώρα μας και να αντλήσει ιδέες για πιθανή υλοποίηση σχεδίων εργασίας στην τάξη του, γι' αυτό και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει χρήσιμο εγχειρίδιο για μελλοντικούς, αλλά και εν ενεργεία, νηπιαγωγούς, σχολικούς συμβούλους, ερευνητές που ενδιαφέρονται για την προσχολική αγωγή και κυρίως για τη συγκεκριμένη μέθοδο, καθώς και γονείς.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Η υλοποίηση της μεθόδου project σε νηπιαγωγεία της χώρας μας || Ερευνώντας τη μέθοδο project σε ελληνικά νηπιαγωγεία || Σχέδια εκπαιδευτικής δράσης μεταπτυχιακών φοιτητών || Αναπτύσσοντας σχέδια εργασίας στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση της 35ης περιφέρειας σχολικής συμβούλου Π.Α. (Ν. Πέλλας) || Σχέδια εκπαιδευτικής δράσης νηπιαγωγών

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31519

Τα κείμενα του βιβλίου έγραψαν οι: Έλση Ντολιοπούλου, ʼννα Βότση, Ανδρομάχη Ζαφειριάδου, Ανδρομάχη Γιατράκου, Κωνσταντίνα Σμοκοβίτου, Ευαγγελία Τζιάφα, Στυλιανή Τζιάφα, Μαρία Ζωγράφου-Τσαντάκη, Σοφία Γρεβενάρη, Τριανταφυλλιά Ευθυμιάδου, Παρθένα Κουπτσίδου, Όλγα Μακρή, Κατερίνα Πατσιάνη, Δόμνα Παπαθεοφίλου, Κυριακή Πολατίδου, Σουζάνα Παπαδοπούλου

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα