Κωδικός καταλόγου: 402231
ISBN: 978-960-402-231-8
1η έκδοση, Οκτώβριος 2005
17 x 24
σελ. 179

Νικήτας Πατινιώτης

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (Το)

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €11,94
Τιμή: €10,75 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,19 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, αυτό το θεσμό προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπηρετούντες νηπιαγωγούς, φοιτητές ειδικών πανεπιστημιακών τμημάτων, επιστήμονες του εκπαιδευτικού κλάδου αλλά και γονείς. Κατά κύριο μέρος παρουσιάζει τα ευρήματα από την αναλυτική εργασία αξιολόγησης του σχολείου αυτού. Όσα παρουσιάζονται είναι αποτέλεσμα ερευνητικής εργασίας. Η έρευνα απευθύνθηκε στο ευρύ κοινό όλων των γονέων με παιδιά στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και του συνόλου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ' αυτό.
Το βιβλίο αυτό τεκμηριώνει μια επιτυχημένη εκπαιδευτική προσπάθεια που στην πορεία της πολλές τολμηρές προσπάθειες αναλήφθηκαν και διαγράφει την προοπτική για τις παραμέτρους, που χρειάζονται παραπέρα βελτίωση. Απαντά λοιπόν σε ερωτήματα όπως: Τι είναι και πώς λειτουργεί το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο; Ποια είναι η διεθνής αλλά και η ελληνική εμπειρία; Πώς αξιολογείται ερευνητικά η υλοποίησή του; Προσφέρει ακόμα στον αναγνώστη οδηγίες διατροφής παιδιών νηπιαγωγείου και τέλος του παρέχει κύρια θεσμικά κείμενα για το νηπιαγωγείο.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα πινάκων - διαγραμμάτων || Πρόλογος || Εισαγωγή || Η προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και το ολοήμερο νηπιαγωγείο (σε συνεργασία με την Ε. Ντολιοπούλου) || Η ερευνητική αξιολόγηση του νέου εκπαιδευτικού θεσμού || Η έρευνα των γονέων || Αποτελέσματα της έρευνας των γονέων || Συμπεράσματα από την έρευνα των γονέων || Συμπεράσματα έρευνας νηπιαγωγών || Επίλογος || Βιβλιογραφία || Παραρτήματα || Περιεχόμενα πινάκων και γραφημάτων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32107