Κωδικός καταλόγου: 9551237
ISBN: 978-960-01-1064-6
1η έκδοση, Σεπτέμβριος 2005
14 x 21
σελ. 338

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΚΕΚ. ΜΟ. ΚΟΠ.

Πολιτική Απασχόλησης

Πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής

Επιμελητής: Γιάννης Κουζής
Επιμελητής: Μαρία Καραμεσίνη
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €19,91
Τιμή: €17,92 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,99 (10%)


Περίληψη

Η πολιτική απασχόλησης αποτελεί εξ ορισμού πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής λόγω του διττού ρόλου της εργασίας ως παραγωγικού συντελεστή και ως πηγής εισοδήματος. Ωστόσο ο συγκεκριμένος χαρακτήρας και ρόλος της εξαρτάται σε κάθε ξεχωριστή χρονική περίοδο από τους κεντρικούς στόχους και τη λογική που υπηρετεί. Ο συλλογικός αυτός τόμος περιλαμβάνει άρθρα που εξετάζουν: (α΄) το χαρακτήρα και τη λειτουργία της πολιτικής απασχόλησης, ως οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, από τη μεταπολεμική περίοδο μέχρι σήμερα, (β΄) τους στόχους, το περιεχόμενο και τη λογική της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση σε σχέση με τους ιδεολογικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς συσχετισμούς δύναμης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, (γ΄) τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πολιτικής απασχόλησης από το 1997 μέχρι σήμερα και την αποτελεσματικότητά της ως προς την προώθηση της απασχόλησης, (δ΄) τη σχέση της ευελιξίας, που αποτελεί βασική παράμετρο των σύγχρονων πολιτικών απασχόλησης, με την ποιότητα της εργασίας, (ε΄) την πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης, την πολιτική ισότητας των φύλων στην απασχόληση και την πολιτική απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα και (στ΄) τη σχέση της πολιτικής απασχόλησης με την αναπτυξιακή πολιτική μέσα από τις πρωτοβουλίες απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα || Εισαγωγή || Η πολιτική απασχόλησης ως πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής (Μ.Κ.) || Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση: από την καταπολέμηση της ανεργίας στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης (Μ.Κ.) || Η ελληνική ψηφίδα (ΕΣΔΑ) στο ευρωπαϊκό μωσαϊκό: εργαλείο παρέμβασης ή αυτόματος πιλότος;(Α.Λ.) || Ευελιξία της απασχόλησης και ποιότητα της εργασίας (Γ.Κ.) || Η επαγγελματική κατάρτιση ως κρατική πολιτική. Η περίπτωση της Ελλάδας (1980-2000) || Η ισότητα των φύλων στις πολιτικές απασχόλησης (Α.Μ.) || "Ευπαθείς" πολιτικές απασχόλησης για άτομα με αναπηρία (Θ.Κ.) || Πολιτικές και πρωτοβουλίες απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο: συμπεράσματα δύο μελετών στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ρ.-Ρ.) || Σύντομα βιογραφικά σημειώματα

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31974

Το βιβλίο περιέχει κείμενα των: Κ. Δημουλά, Θ. Καλλινικάκη, Μ. Καραμεσίνη, Γ. Κουζή, Α. Λυμπεράκη, Α. Μουρίκη
Πρόλογος: Κούλα Κασιμάτη

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα