Κωδικός καταλόγου: 402214
ISBN: 978-960-402-214-8
1η έκδοση, Σεπτέμβριος 2005
21 x 29
σελ. 598

Ιωάννης Παπαδημητρίου

Περιγραφική Στατιστική

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €52,00
Τιμή: €46,80 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €5,20 (10%)


Περίληψη

…Στον τομέα των εφαρμοσμένων, κυρίως, επιστημών, η πληροφορία-γνώση είναι δυνατό να καταστεί περιττό φορτίο, όταν δεν χρησιμοποιείται έστω και σε περιορισμένη κλίμακα. Πολλές φορές μάλιστα, όταν αυτή η γνώση δεν αφομοιώνεται σωστά, μπορεί να καταστεί ακόμη και επιζήμια. Τα τελευταία χρόνια, η ταχύτητα πρόσληψης πληροφοριών είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν επαρκεί η κριτική ικανότητα του ατόμου, όταν αυτή είναι ακαλλιέργητη, να τη μετατρέψει σε γνώση. Πιστεύοντας ότι χωρίς καλλιεργημένη κρίση δεν μπορεί να υπάρξει ορθή σκέψη, οδηγούμαστε στην αποδοχή ότι η άκριτη πληροφορία εμποδίζει την ανάπτυξη της σκέψης…

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Ιστορία της Στατιστικής || Αντικείμενο της Στατιστικής || Συλλογή και ταξινόμηση στατιστικών δεδομένων || Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων || Διαγράμματα-Γραφικές παραστάσεις || Εμπειρικές στατιστικές κατανομές || Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων || Τυχαίες μεταβλητές || Θεωρητικές κατανομές || Παράγωγες κατανομές || Γραμμική παλινδρόμηση-συσχέτιση || Παράρτημα

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31960

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα