Κωδικός καταλόγου: 9120340
ISBN: 978-960-01-1058-1
1η έκδοση, Ιούλιος 2005 (2η ανατύπωση Ιανουάριος 2010)
17 x 24
σελ. 383

Γεράσιμος Μαρκαντωνάτος

Αρχαιοελληνική Γραμματική

Σύμφωνα με το σύστημα των ζωντανών γλωσσών

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €17,00
Τιμή: €15,30 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,70 (10%)


Περίληψη

Η Αρχαιοελληνική Γραμματική διαφέρει από τα άλλα ομόλογα που κυκλοφορούν στο ότι πραγματεύεται τα γραμματικά φαινόμενα σύμφωνα με το σύστημα των ζωντανών γλωσσών, δηλαδή με διαγράμματα, πίνακες, βασικές επισημάνσεις και κυρίως πολυάριθμες ασκήσεις, ειλημμένες κατά κανόνα από κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Έτσι, η γραμματική ύλη παρουσιάζεται με τρόπο περισσότερο ευμέθοδο και επαγωγό, και κατ' ακολουθίαν πιο ευχάριστο και δημιουργικό. Οι ασκήσεις, ειδικότερα, είναι ανοικτού και κλειστού τύπου όλων των ειδών, μερικές μάλιστα προσφέρονται με παιγνιώδη τρόπο (σταυρόλεξα, δεντρόλεξα, ανέκδοτα, αινίγματα κλπ.) για να δημιουργείται στους ενδιαφερόμενους διάθεση ευφορίας και συνάμα περιέργειας για τη λύση τους. Είναι βέβαιο ότι η παρούσα εργασία θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους διδάσκοντες να μεταδίδουν ανετότερα και αποτελεσματικότερα την καθορισμένη γραμματική ύλη του οικείου μαθήματος, αλλά συνάμα και τους διδασκομένους να την κατανοούν και να την αφομοιώνουν ευκολότερα και αποδοτικότερα.

Περιεχόμενα

Προλεγόμενα || Βιβλιογραφία || Συντομογραφίες || Διαίρεση φωνηέντων και συμφώνων - δίφθογγοι || Τόνοι - πνεύματα || Πρώτη κλίση || Δεύτερη κλίση || Δευτερόκλιτα επίθετα || Το βοηθητικό ρήμα "ειμί" || Τριτόκλιτα φωνηεντόληκτα || Τριτόκλιτα συμφωνόληκτα:αφωνόληκτα || Τριτόκλιτα συμφωνόληκτα: ημιφωνόληκτα || Τριτόκλιτα επίθετα || Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων || Πρώτη επαναληπτική ενότητα || Βαρύτονα ρήματα: αύξηση και αναδιπλασιασμός || Βαρύτονα ρήματα α΄ συζυγίας: ενεργητική φωνή || Βαρύτονα ρήματα α' συζυγίας: μέση και παθητική φωνή || Δεύτεροι χρόνοι των ρημάτων || Συνηρημένα ρήματα || Ρήματα β' συζυγίας (σε -μι): Συμφωνόληκτα ενεργ. Και μεσ. Φωνής - φωνηεντόληκτα ενεργ. φωνής || Ρήματα β' συζυγίας (σε -μι): Φωνηεντόληκτα μέσ. φωνής || Εύχρηστα ρήματα που κλίνονται ολικά ή μερικά κατά τα ρήματα σε -μι || Κλίση μετοχών || Δεύτερη επαναληπτική ενότητα || Αντωνυμίες: προσωπικές, δεικτικές, οριστικές, κτητικές, αυτοπαθητικές, αλληλοπαθητικές || Αντωνυμίες: ερωτηματικές, αόριστες, αναφορικές || Αριθμητικά || Προθέσεις || Τρίτη επαναληπτική ενότητα || Επίμετρο: Τα κυριότερα ανώμαλα ονόματα, Τα κυριότερα ανώμαλα ρήματα || Παράρτημα: Απαντήσεις στις ασκήσεις των ενοτήτων, Ευρετήριο Γραμματικών όρων

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα