Κωδικός καταλόγου: 9562207
ISBN: 978-960-01-1051-4
1η έκδοση, Μάιος 2005
12,5 x 20
σελ. 107

Κυριάκος Ντελόπουλος

Για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες

4+3 κείμενα από βιβλιοθηκονομική άποψη

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €9,95
Τιμή: €8,96 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,00 (10%)


Περίληψη

Οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σύστημα, αν δεν υποστηρίζεται από ένα καλό σύστημα δικτύου βιβλιοθηκών στο σχολείο, είναι καταδικασμένο να αποτύχει γρηγορότερα και από τις άλλες εγγενείς αδυναμίες του. Η σχολική βιβλιοθήκη -πρώτιστη και μέγιστη ανάγκη- δεν είναι μια αόριστη νεφελώδης ιδέα-παραγέμισμα συστήματος, είναι στήριγμά του. Η σχολική βιβλιοθήκη δεν αρκεί να προβλέπεται, πρέπει να έχει εμπλακεί οργανικά στις πτυχές του σχολικού προγράμματος προβλεπόμενου από το όλο εκπαιδευτικό σύστημα.

Περιεχόμενα

Προϊδέαση || Η βιβλιοθήκη στο σχολείο || Η σχολική βιβλιοθήκη ως αγωγός παιδείας και αρωγός της σχολικής πράξης || Επιλέγοντας βιβλία για μια σχολική βιβλιοθήκη || Η σχολική βιβλιοθήκη διδάσκει την οργάνωση και τη λειτουργία της || Παράρτημα: Α) Περί συστάσεως δημοσίου βιβλιοθήκης εις έκαστον των δημοσίων σχολείων του κράτους Β) Σχολικές βιβλιοθήκες με λόγια; Το άρθρο 43 του Ν. 1566/1985 και μερικές λογικές απορίες Γ) Σκέψεις για τις σχολικές βιβλιοθήκες || Βιβλιογραφικό σημείωμα || Τα βιβλία του Κυριάκου Ντελόπουλου

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα