Κωδικός καταλόγου: 9551208
ISBN: 978-960-01-0986-9
1η έκδοση, Σεπτέμβριος 2003
14 x 21
σελ. 406

Χρήστος Μπάγκαβος

Δημογραφικές Μεταβολές, Αγορά Εργασίας και Συντάξεις

Στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €22,89
Τιμή: €20,60 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,29 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό, χωρίς να επιδιώκει την πλήρη περιγραφή των εργαλείων δημογραφικής ανάλυσης, στοχεύει στην κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήμη της δημογραφίας αλλά και το αντικείμενο που πραγματεύεται (πληθυσμός). Επιπλέον, φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία των διαχρονικών μεταβολών της κατά ηλικία δομής του πληθυσμού για ορισμένους βασικούς τομείς οργάνωσης της κοινωνίας μας και ειδικότερα την αγορά εργασίας και τα συστήματα συνταξιοδότησης. Η προσέγγιση των δημογραφικών ζητημάτων γίνεται μέσα από μία "ψύχραιμη οπτική" η οποία στοχεύει σε ένα συστηματικό και πολύπλευρο προβληματισμό που συνδυάζει τις δημογραφικές αλλαγές με τις κοινωνικο-οικονομικές τους επιπτώσεις και καταλήγει προβάλλοντας την ανάγκη χάραξης πολιτικών με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τον περιορισμό των ανισοτήτων.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Δημογραφία και πληθυσμός || Δημογραφικές εξελίξεις και προοπτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα || Δημογραφικές αλλαγές και επιπτώσεις για την αγορά εργασίας || Δημογραφικές εξελίξεις και κοινωνική ασφάλιση: Η περίπτωση του συνταξιοδοτικού συστήματος || Συμπέρασμα || Παραρτήματα || Βιβλιογραφία || Θεματικό ευρετήριο || Κατάλογος Πινάκων και Διαγραμμάτων || Περιεχόμενα (στα αγγλικά) || Περίληψη (στα αγγλικά) || Κατάλογος πινάκων και διαγραμμάτων (στα αγγλικά)

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31186

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα