Κωδικός καταλόγου: 9557236
ISBN: 978-960-01-0991-5
1η έκδοση, Οκτώβριος 2003
17 x 24
σελ. 230

Φωτεινή Κοσσυβάκη

Ρόλος του Εκπαιδευτικού στο Μετανεωτερικό Σχολείο: Προσδοκίες, Προοπτικές, 'Ορια (Ο)

Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς τη διδακτική τους ετοιμότητα

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €16,93
Τιμή: €15,24 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,69 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να αναδείξει:
* Πρώτον, το νέο ρόλο του εκπαιδευτικού και τη διδακτική του ετοιμότητα, όπως αυτή προκύπτει από τις απαιτήσεις του μετανεωτερικού σχολείου.
* Δεύτερον, τη στάση των ενεργών εκπαιδευτικών απέναντι στο νέο ρόλο τους, ο οποίος τους καλεί να λειτουργούν ταυτόχρονα σε πλαίσιο νεωτερικού και μετανεωτερικού σχολείου.
* Τρίτον, τη στροφή της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών κυρίως στην αλλαγή της εικόνας που οι εκπαιδευτικοί έχουν για το "καλό" μάθημα, τον "καλό" εκπαιδευτικό και το "καλό" σχολείο.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Η διδακτική ετοιμότητα του εκπαιδευτικού στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον: θεωρητική προσέγγιση, 1) Η αλλαγή του ρόλου του σχολείου, προσδοκίες και απαιτήσεις από τον εκπαιδευτικό, 2) Η διδακτική ετοιμότητα του εκπαιδευτικού και η οικοδόμησή της, Προοπτικές ανάπτυξης της διδακτικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών || Η διδακτική ετοιμότητα από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών, προοπτικές και όρια: εμπειρική προσέγγιση, 4) Η μεθοδολογία της έρευνας, 5) Τα αποτελέσματα της έρευνας, 6) Γενική επισκόπηση των ευρημάτων - προτάσεις || Παράρτημα: Το ερωτηματολόγιο της έρευνας

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα