Κωδικός καταλόγου: 402075
ISBN: 978-960-402-075-7
1η έκδοση, Απρίλιος 2004
14 x 21
σελ. 189

UNESCO UNEP

Μέθοδοι και Εργαλεία για τις Μελέτες Συστημικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Προοπτικών στη Μεσόγειο

Επιμελητής: Γιάννης Σπιλάνης
Μεταφραστής: Γιάννης Σπιλάνης
Μεταφραστής: Βασίλης Παπακριβόπουλος
Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €12,49
Τιμή: €11,24 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,25 (10%)


Περίληψη

Η διερεύνηση των αβεβαιοτήτων στις χώρες της Μεσογείου, εξαιτίας της αυξημένης μεταβλητότητας των εξωγενών και ενδογενών παραγόντων, καθιστά αναγκαία την αλλαγή του τρόπου προσέγγισης του σχεδιασμού, που μέχρι τώρα στηρίζεται στην προέκταση των σημερινών τάσεων. Η καλή γνώση του συστήματος, η επιλογή των κρίσιμων στοιχείων-μεταβλητών, η αποτύπωση των μεταξύ τους σχέσεων, αποτελούν προϋποθέσεις για τη σωστή εφαρμογή της ανάλυσης προοπτικών. Αυτή βασίζεται στη μετατροπή του συστήματος από στατικό σε δυναμικό και στη διερεύνηση των πιθανών μελλοντικών καταστάσεων, μέσα από τη χρήση της τεχνικής των σεναρίων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Εισαγωγή || Το ενδιαφέρον για την ανάλυση προοπτικών στη Μεσόγειο || Μερικές βασικές έννοιες || Η γνώση του συστήματος || Η μετατροπή του συστήματος σε δυναμικό || Συμπέρασμα || Βιβλιογραφία || Παραρτήματα: Συνοπτική παρουσίαση πέντε σεναρίων για την Καταλονία το 2010, Συστημική ανάλυση και ανάλυση προοπτικών μιας παράκτιας περιοχής-Διαδικασία και καλλιέργεια