Τόμος: 2
Κωδικός καταλόγου: 402037
ISBN: 978-960-402-037-4
1η έκδοση, Μάρτιος 2002
14 x 21
σελ. 263

Απόστολος Δεδουσόπουλος

Κρίση στην Αγορά Εργασίας (Η)

Οι αναδιαρθρώσεις της παραγωγής. Ρύθμιση, ευελιξίες, απορρύθμιση

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €19,91
Τιμή: €17,92 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,99 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αποτελεί τον δεύτερο τόμο του έργου "Η κρίση στην αγορά εργασίας". Ασχολείται με τις αναδιαρθρώσεις της παραγωγής αναζητώντας τις θεωρητικές βάσεις και ανιχνεύοντας τα εμπειρικά στοιχεία. Ουσιαστικά αναφέρεται σε δύο αρκετά διαδεδομένες ερμηνείες της ανεργίας των τελευταίων ετών του 20ού αιώνα. Και οι δύο ερμηνείες αποδίδουν την εμφάνιση, αρχικά, των υψηλών επιπέδων ανεργίας και τη διατήρησή τους για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, στη συνέχεια, σε διαρθρωτικές μεταβολές της παραγωγικής δομής της οικονομίας και στις δυσχέρειες προσαρμογής της αγοράς εργασίας και, ιδιαίτερα της προσφοράς εργασίας, στις νέες παραγωγικές δομές. Υποστηρίζεται, εν προκειμένω, ότι οι διαρθρωτικές αυτές αλλαγές, αν και "αθόρυβες", υπερβαίνουν τις συνηθισμένες διαρθρωτικές μεταβολές στην κλαδική απασχόληση, καθώς εντέλλονται σημαντικές μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας, τα εργασιακά πρότυπα και τις εργασιακές ειδικότητες. Εντέλλονται, επίσης, ριζικές μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις, στο εκπαιδευτικό σύστημα και στον τρόπο ένταξης της οικογένειας στην οικονομική ζωή.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Η ανεργία ως αποτέλεσμα οικονομικών αναδιαρθρώσεων. Ρύθμιση - αποβιομηχάνιση - ευελιξίες: Διαρθρωτικές μεταβολές και ανεργία Ι - Η βιομηχανική οπισθοχώρηση, Διαρθρωτικές μεταβολές και ανεργία ΙΙ - Η επέκταση του τριτογενούς τομέα, Μεταβολές στην παραγωγική διαδικασία και στα εργασιακά πρότυπα: τεχνολογία - ρύθμιση - φορντισμός - μετα-φορντισμός || Παραρτήματα || Βιβλιογραφία

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31541

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα