ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

Το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού-νηπιαγωγού είναι μία μεγάλη περιπέτεια που απαιτεί συνεχόμενη επιμόρφωση. Ο/Η νηπιαγωγός χρειάζεται βοηθήματα για να στηρίξει το μάθημα και την εξέλιξή του/της. Οι εκδόσεις Gutenberg έχουν κάνει μία προσπάθεια να ενισχύσουν το έργο του εκπαιδευτικού και την ανάγκη του για επιμόρφωση. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε μία σειρά από προτάσεις καταξιωμένων βιβλίων.

Προτεινόμενα