Μιχαλοδημητράκης Μανώλης

Ο Μανώλης Μιχαλοδημητράκης είναι Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας στο Πολυτεχνείο της Κρήτης.

Tίτλοι του συγγραφέα

  • Ιατρική Ευθύνη

    Αντώνης Κουτσελίνης, Μανώλης Μιχαλοδημητράκης, 190 σελ. , €21,89 €19,70