Κουτσελίνης Αντώνης

Ο Αντώνης Σ. Κουτσελίνης είναι Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Tίτλοι του συγγραφέα

  • Ιατρική Ευθύνη

    Αντώνης Κουτσελίνης, Μανώλης Μιχαλοδημητράκης, 190 σελ. , €21,89 €19,70