Παλαιοπούλου-Σταθοπούλου Ρέα

Η Ρέα Παλαιοπούλου-Σταθοπούλου είναι καθηγήτρια στη μέση εκπαίδευση με εικοσαετή διδακτική εμπειρία. Ενδιαφεροντά της είναι η ιστορία και η φιλοσοφία των επιστημών, η διδακτική των φυσικών επιστημών και η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Φοιτά στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα ΜΙΘΕ) και του ΕΜΠ (Τμήμα Γενικό) ως φοιτήτρια του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

Tίτλοι του συγγραφέα

  • Κοσμολογικά (Τα)

    Ρέα Παλαιοπούλου-Σταθοπούλου, Γεωργία Κουκοπούλου-Αρνέλλου, 240 + 16 φωτ. σελ. , €11,74 €10,57