Μπαλούρδος Διονύσης

Είναι Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, και Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής.

Tίτλοι του συγγραφέα