Ξεπαπαδέας Αναστάσιος

Ο Αναστάσιος Π. Ξεπαπαδέας είναι Καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Tίτλοι του συγγραφέα