Κωδικός καταλόγου: 402068
ISBN: 978-960-402-068-4
1η έκδοση, Νοέμβριος 2002
15,5 x 24
σελ. 372

Sarah Nettleton

Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας

Μεταφραστής: Ανθή Βακάκη
Επιμελητής: Δημοσθένης Αγραφιώτης
Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €23,89
Τιμή: €21,50 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,39 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό, που ενσωματώνει τα βασικά αξιώματα της παραδοσιακής ιατρικής κοινωνιολογίας με μερικές από τις νέες θεωρήσεις της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας, αποτελεί μια βασική εισαγωγή στον κύριο προβληματισμό του καιρού μας γύρω από την κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας. Έχει γραφεί κυρίως για τους σπουδαστές των κοινωνικών επιστημών που επιθυμούν να μελετήσουν σε βάθος τα εν λόγω ζητήματα, παρέχοντας τους εκτενείς βάσεις στον τομέα της κοινωνιολογίας της υγείας και της ασθένειας. Έτσι, καλύπτει μια πληθώρα θεμάτων και αντλεί από ένα ευρύ πεδίο αναλυτικών προσεγγίσεων. Το κείμενο εξετάζει θέματα όπως η κοινωνική μορφοποίηση της ιατρικής γνώσης, η ανάλυση των γνώσεων για την υγεία και των πεποιθήσεων των μη ειδικών, ο τρόπος ζωής και η επικινδυνότητα, η εμπειρία της αρρώστιας και η κοινωνιολογία του σώματος. Διερευνά επίσης κεντρικά ζητήματα της πολιτικής υγείας, όπως η σχέση μεταξύ επαγγελματία και ασθενή, τις ανισότητες στην υγεία και τις αλλαγές στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Ένα κεντρικό θέμα που εξετάζεται σε όλο το βιβλίο είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά στη διαμόρφωση ενός θεωρητικού πλαισίου για την υγεία και τη φροντίδα της, σύμφωνα με το οποίο οι ασθενείς δεν είναι πλέον παθητικοί δέκτες θεραπειών, αλλά ενεργοί συμμετέχοντες στη διατήρηση της υγείας τους. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις σύγχρονες οικείες πολιτικές, που δίνουν έμφαση στην προαγωγή της υγείας, την κοινοτική της φροντίδα, αλλά και τον καταναλωτισμό.

Περιεχόμενα

Ευρετήριο σχημάτων και πινάκων || Εισαγωγικό σημείωμα, Δ.Α. || Πρόλογος || Εισαγωγή: Τα μεταβαλλόμενα πεδία της κοινωνιολογίας της υγείας και της ασθένειας || Η κοινωνι9κή μορφοποίηση της ιατρικής γνώσης || Οι πεποιθήσεις του πληθυσμού για την υγεία: τρόπος ζωής και επικινδυνότητα || Η εμπειρία χρόνιας ασθένειας και ανικανότητας || Η κοινωνιολογία του σώματος || Η κοινωνιολογία των αλληλοδράσεων του "κοινού" και των επαγγελματιών || Κοινωνικές ανισότητες και στάθμη υγείας || Η ύστερη νεοτερικότητα και οι μεταβαλλόμενες κοινωνικές σχέσεις της επιστήμης φροντίδας υγείας || Κοινωνιολογικές αναλύσεις της σύγχρονης πολιτικής για την υγεία στο Ηνωμένο Βασίλειο: Ένα νέο υπόδειγμα φροντίδας υγείας; || Βιβλιογραφία || Αγγλοελληνικό γλωσσάρι

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31717

Επιμέλεια - Πρόλογος: Δημοσθένης Αγραφιώτης