Κωδικός καταλόγου: 402062
ISBN: 978-960-402-062-5
1η έκδοση, Οκτώβριος 2002
14 x 21
σελ. 167

Δημήτριος Μπενέκος

Ελληνική Ομογένεια της Γερμανίας (Η)

Σαράντα χρόνια μεταναστευτικής εμπειρίας. Πολιτισμική και μορφωτική προσέγγιση

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €8,81
Τιμή: €7,93 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,88 (10%)


Περίληψη

Ο συγγραφέας επιχειρεί να παρουσιάσει πολύπλευρα την ελληνική ομογένεια της Γερμανίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά από παρέλευση μισού σχεδόν αιώνα παραμονής και διαδικασιών προσαρμογής στο γερμανικό περιβάλλον. Εξετάζει την ελληνική ομογένεια της Γερμανίας πάντα σε συνάρτηση με το φυσιολογικό της πολιτισμικό, κοινωνικό και μορφωτικό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται από τη μείζονα γερμανική κοινωνία, κάνοντας λεπτομερή αναφορά στους ποικίλους παροικιακούς φορείς και στην προσφορά τους στην ομογένεια της Γερμανίας.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή: Ο δρόμος προς την Κεντρική Ευρώπη || Ξεκινώντας από την Ελλάδα || …φτάνοντας στη Γερμανία || Το γερμανικό περιβάλλον || Το συμβόλαιο || Η κατοικία || Η καθημερινή ζωή || Οι Έλληνες στη Γερμανία || Η διαμόρφωση της νεοελληνικής πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητας || Πολιτισμικό σοκ || Κοινωνικοί χώροι συναντήσεων των Ελλήνων || Στροφή στην παράδοση || Η ελληνική οικογένεια || Το σχολείο || Η Εκκλησία || Οι ελληνικές κοινότητες και λοιποί σύλλογοι || Ο κύκλος των μεγάλων εορτών του έτους || Αντί επιλόγου: Μισό αιώνα αργότερα || Zusammenfassung || Βιβλιογραφία

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα