Κωδικός καταλόγου: 804170
ISBN: 978-960-8041-70-8
1η έκδοση, Ιανουάριος 2001
21 x 28
σελ. 159

Lillian McDermott, P. Shaffer, Physics Education Group

Μαθήματα Εισαγωγικής Φυσικής

Κατ' οίκον εργασία

Μεταφραστής: Παύλος Μίχας
Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €22,89
Τιμή: €20,60 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,29 (10%)


Περίληψη

Τα Μαθήματα Εισαγωγικής Φυσικής έχουν σκοπό να δώσουν ένα επιπλέον υλικό σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας το οποίο δίνει μια δομή που προάγει την ενεργό διανοητική συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία της μάθησης της φυσικής. Το υλικό είναι εξίσου κατάλληλο σε μαθήματα που παρουσιάζουν της έννοιες της Φυσικής, σε μαθήματα που χρησιμοποιούν μόνο άλγεβρα αλλά και σε μαθήματα που χρησιμοποιούν διαφορικό λογισμό. Για κάθε θέμα, υπάρχει μια πλήρης σειρά από προτέστ, φύλλα εργασίας και κατ' οίκον εργασίες.

Περιεχόμενα

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση || Πρόλογος της αμερικάνικης έκδοσης || Ευχαριστίες || Κινηματική || Νόμοι του Νεύτωνα || Ενέργεια και ορμή || Περιστροφική κίνηση || Ηλεκτροστατική || Ηλεκτρικά κυκλώματα || Μαγνητισμός || Ηλεκτρομαγνητισμός || Κύματα || Γεωμετρική οπτική ||Φυσική οπτική || Πηγές

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα