Κωδικός καταλόγου: 804197
ISBN: 978-960-8041-97-Χ
1η έκδοση, Ιούλιος 2001
14 x 21
σελ. 324

Βιώσιμες Πόλεις

Θεωρία - πολιτική

Επιμελητής: Κώστας Μπίθας
Μεταφραστής: Κώστας Μπίθας
Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €19,91
Τιμή: €17,92 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,99 (10%)


Περίληψη

Βασικοί στόχοι του παρόντος συγγράμματος είναι η πλήρωση του κενού που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία γύρω από τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και την περιβαλλοντική πολιτική, καθώς και η συστηματική παρουσίαση ορισμένων σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων του χώρου των πόλεων και η διερεύνηση πιθανών πολιτικών αντιμετώπισης τους. Στην προσπάθεια συγγραφής του βιβλίου ζητήθηκε η συνδρομή ειδικών επιστημόνων, τόσο από τον ελλαδικό όσο και από τον διεθνή χώρο. Το βιβλίο μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο Μέρος αφορά στο σύγχρονο θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο που αναφέρεται σε θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης στον αστικό χώρο. Επιπλέον, κάποια μεθοδολογικά εργαλεία σχεδιασμού και αξιολόγησης της ανάπτυξης ανιχνεύονται και παρουσιάζονται. Το δεύτερο μέρος αφορά σε ειδικά ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής στον αστικό χώρο.

Περιεχόμενα

Οικονομία και περιβάλλον στις πόλεις, Γ.Χ.Κ. || Βιώσιμες πόλεις-κριτική θεώρηση, Κ.Π.Μ. || Βιώσιμη ανάπτυξη και βιώσιμη πόλη, G.A. - D.P. || Διαχείριση του αστικού χώρου και η χρήση των δεικτών, K.B. - K.J. - Κ.Π.Μ. || Η δημιουργία συστήματος δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης για τους ελληνικούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, Κ.Π.Μ. || Οι πόλεις μεσαίου μεγέθους και το κυνήγι της βιωσιμότητας, Β.Μ. - Βιώσιμες πόλεις: μεταφορές, ενέργεια κι αστικά πρότυπα, D.B. - S.W.-C.W. || Πολιτικές αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας και το πρόγραμμα Auto Oil. Επιπτώσεις και προοπτικές, Κ.Π.Μ. - Δ.Π. || Η μετα-αναλυτική μεθοδολογία στην αξιολόγηση των πρωτοβουλιών για μια βιώσιμη πόλη, P.N. - Κ.Π.Μ. - G.P.

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31151

Οι συγγραφείς των κειμένων: Γεώργιος Χρ. Κώττης, Κωνσταντίνος Π. Μπίθας, Giles Atkinson, David Pearce, Kenneth Button, Kirk Johnson, Βούλα Μέγα, David Banister, S. Watson, C. Wood, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Peter Nijkamp, Gerard Pepping