Κωδικός καταλόγου: 9557162
ISBN: 978-960-01-0595-2
3η έκδοση βελτιωμένη και επαυξημένη, Νοέμβριος 2002 (1η έκδοση, 1995)
17 x 24
σελ. 253

Σπύρος Κρίβας

Παιδαγωγική Επιστήμη

Βασική Θεματική

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €18,71
Τιμή: €16,84 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,87 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αποτελεί μια προσπάθεια εισαγωγής σε βασικά θέματα της παιδαγωγικής ως αυτόνομης επιστήμης, όπως αυτή αναπτύχθηκε διαχρονικά. Η θεματική, την οποία διαλαμβάνει η παρούσα εργασία, επιστημολογικά κατατάσσεται στο χώρο της Συστηματικής Παιδαγωγικής, που αποτελεί έναν κλάδο της Θεωρητικής παιδαγωγικής. Η κλάδος αυτός ασχολείται με την εξέλιξη της παιδαγωγικής από το επίπεδο των φολκλορικών παιδαγωγικών δοξασιών σ' εκείνο της διαμόρφωσης παιδαγωγικών επιστημονικών θεωριών. Η παιδαγωγική, εφόσον έχει την αυτοαντίληψη της επιστήμης, θα πρέπει να είναι συστηματική. Αυτό δεν σημαίνει την αναζήτηση ενός αναμφισβήτητου και διαχρονικά ισχύοντος συστήματος παιδαγωγικής αλλά τη διακρίβωση της συστηματικότητας της Παιδαγωγικής - τη σχέση της, οπωσδήποτε, με την πράξη και τα σύγχρονα προβλήματα.

Περιεχόμενα

Θεμελιώδεις απόψεις των φαινομένων της αγωγής || Η ανάπτυξη της παιδαγωγικής και η εξέλιξή της σε επιστήμη || Κατευθύνσεις της θεωρίας της επιστήμης και οι επιδράσεις τους στη διαμόρφωση παιδαγωγικών θεωριών || Η εμπειρική-αναλυτική θεωρία της επιστήμης. Κριτικός ορθολογισμός || Η ματεριαλιστική θεώρηση της επιστήμης || Κριτική θεωρία στης Σχολής της Φρανκφούρτης || Σύγχρονο στάδιο ανάπτυξης της παιδαγωγικής επιστήμης || Τ' αντικείμενα της παιδαγωγικής, μέθοδοι, επίπεδα προσέγγισης των παιδαγωγικών φαινομένων || Βασικές έννοιες της παιδαγωγικής επιστήμης || Σκοποί της αγωγής: προβληματική και βασικές έννοιες || Η σχέση της παιδαγωγικής με τις άλλες επιστήμες της αγωγής || Θεσμοί και μορφές οργάνωσης της αγωγής || Τα όρια της αγωγής || Η σχέση θεωρίας και πράξης στην παιδαγωγική || παιδαγωγικές τάσεις στον 20ό αιώνα || Η παιδαγωγική και σύγχρονα προβλήματα: Οικολογική κρίση - ειρήνη - διαπολιτισμική αγωγή

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31932

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα