Τόμος: 1
Κωδικός καταλόγου: 550156
ISBN: 978-960-01-0000-0
Ανατύπωση, Νοέμβριος 1998 (1η έκδοση, 1987)
14 x 21
σελ. 352

Michael P. Todaro

Οικονομική του Αναπτυσσόμενου Κόσμου, τόμος 1

Εισαγωγή στις αρχές, τα προβλήματα και την πολιτική της ανάπτυξης

Μεταφραστής: Νικηφόρος Σταματάκης
Επιμελητής: Γιάννης Τσεκούρας
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €6,96
Τιμή: €6,26 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,70 (10%)


Περίληψη

Οι καθηγητές που διδάσκουν εισαγωγικά μαθήματα οικονομικής σε Πανεπιστήμια των αναπτυσσόμενων χωρών νιώθουν την έλλειψη ενός περιεκτικού, εισαγωγικού κειμένου που να είναι προσανατολισμένο στα κρίσιμα ζητήματα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στην Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι δεν έχουν, συχνά, δυνατότητα επιλογής άλλη από το να χρησιμοποιήσουν τις λεγόμενες "διεθνείς σπουδαστικές εκδόσεις" των "δυτικών" εισαγωγικών εγχειριδίων. Κι έτσι οι σπουδαστές τους είναι υποχρεωμένοι να εμπλέκονται σε μακρές συζητήσεις για τη λειτουργία του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος των ΗΠΑ, για τη βιομηχανική διάρθρωση της βρετανικής οικονομίας ή και για το ευρύ φάσμα των σημερινών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αναπτυγμένες οικονομίες της αγοράς - θέματα που έχουν πολύ μικρή αξία για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, οι θεσμικές υποθέσεις που διατυπώνονται και τα θεωρητικά υποδείγματα που αναπτύσσονται στα συγγράμματα αυτά, ελάχιστες ομοιότητες έχουν με τις διαρθρωτικές και οικονομικές πραγματικότητες του αναπτυσσομένου κόσμου. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει το κενό αυτό.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Εισαγωγή: χαρακτήρας, σκοπός και σχέδιο του βιβλίου || Οικονομική: η φύση και η σημασία της για τις αναπτυσσόμενες χώρες || Οικονομικά συστήματα και οικονομίες του τρίτου κόσμου || Σημαντικές έννοιες και αρχές, Ι || Σημαντικές έννοιες και αρχές, ΙΙ || Κοινά χαρακτηριστικά των αναπτυσσομένων χωρών || Η έννοια της ανάπτυξης || Οικονομική μεγέθυνση: αίτια και χαρακτηριστικά || Οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη: διδάγματα και διαμάχες

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα