Κωδικός καταλόγου: 550529
ISBN: 978-960-01-0770-Χ
1η έκδοση, 1998
17 x 24
σελ. 325

Νίκος Μαρνέρος

Ανάλυση με Εφαρμογές στην Οικονομία

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €24,89
Τιμή: €22,40 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,49 (10%)


Περίληψη

Για την επιλογή όσο και τη διάταξη της ύλης στο βιβλίο αυτό γνώμονας ήταν η υπερεικοσαετής πείρα του συγγραφέα στο ΟΠΑ. Η συνοπτική αναφορά στη θεωρία του Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού υποστηρίζεται από επεξεργασμένες απαντήσεις σε ποικιλία ασκήσεων και οικονομικών προβλημάτων. Κρίθηκε απαραίτητη η προσθήκη, στην αρχή και στο τέλος της ύλης, στοιχείων από την Αναλυτική Γεωμετρία και τη Γραμμική ʼλγεβρα. Η έκδοση αυτή με την αντιμετώπιση και ολοκληρωμένων οικονομικών προβλημάτων πρωτοτύπησε. Και τούτο γιατί απέφυγε να συμπεριλάβει και άλλα αντικείμενα, όπως Στατιστική, Γραμμικό Προγραμματισμό κλπ., δίνοντας -ως συνήθως- τον χαρακτήρα πολυβιβλίου. Αντίθετα, επιχειρήθηκε να αποτελέσει ένα πολυεργαλείο στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται όσοι θέλουν να εφαρμόσουν τα μαθηματικά στην οικονομία. Ιδιαίτερα για τους φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ Οικονομικών Σχολών, η έκδοση κρίνεται απαραίτητη όσο και αποτελεσματική.

Περιεχόμενα

Πρόλογος: Πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής || Παράγωγοι και διαφορικά συνάρτησης || Προσέγγιση-εκτίμηση || Μελέτη συνάρτησης || Ολοκληρώματα || Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών || Ακρότατα συναρτήσεων (Βελτιστοποίηση) || Δεσμευμένα ακρότατα || Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας || Βιβλιογραφία