Κωδικός καταλόγου: 551160
ISBN: 978-960-01-0624-X
1η έκδοση, 1996
14 x 21
σελ. 347

Βob Deacon

Νέα Ανατολική Ευρώπη (Η)

Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής

Επιμελητής: Νίκος Κοκοσαλάκης
Μεταφραστής: Διονύσης Γράβαρης
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €15,62
Τιμή: €14,06 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,56 (10%)


Περίληψη

Η συλλογή αυτή, αντιπροσωπεύει την πρώτη συστηματική προσπάθεια να συνοψισθεί η εμπειρία του γραφειοκρατικού - κρατικού - κολεκτιβιστικού συστήματος που επικρατούσε μέχρι πρόσφατα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, να αναλυθούν τα προβλήματα κοινωνικής πολιτικής που ανακύπτουν κατά την περίοδο της μετάβασής τους στον καπιταλισμό, καθώς και να σκιαγραφηθούν οι μελλοντικές εξελίξεις της κοινωνικής πολιτικής στις πρώην σοσιαλιστικές ανατολικοευρωπαϊκές χώρες για τη δεκαετία που διανύουμε. Τα κείμενα που απαρτίζουν τον τόμο κατορθώνουν και επικοινωνούν το ένα με το άλλο, καθώς ο διάλογος που επιχειρήθηκε δεν έγινε ούτε μεταξύ οικονομολόγων που επιδεικνύουν πλήρη αδιαφορία απέναντι στις αρνητικές συνέπειες της αχαλίνωτης επέκτασης της αγοράς, ούτε ανάμεσα σε σοσιαλιστές που θα κώφευαν στα μαθήματα της ανατολικοευρωπαϊκής και σοβιετικής σοσιαλιστικής εμπειρίας. Έτσι, όλα τα κείμενα είναι γραμμένα από κριτικούς αναλυτές της κοινωνικής πολιτικής, που το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται, ακριβώς, στους τρόπους εκείνους με τους οποίους ικανοποιούνται οι ανθρώπινες ανάγκες.

Περιεχόμενα

Η Κοινωνική... ευημερία της Ανατολικής Ευρώπης, B.D. || Κοινωνική πολιτική στη Σοβιετική Ένωση και η διάδοχη κατάσταση, N.M. || Κοινωνική πολιτική στη Βουλγαρία, B.D. - A.V. || Τσεχοσλοβακία, M.C.-K. || Πολωνία, F.M. || Ουγγαρία, J.S. - E.O. || Το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής στην Ανατολική Ευρώπη, B.D.

Παρατηρήσεις

Οι συγγραφείς των άρθρων: B. Deacon, M. Castle-Kanerova, N. Manning, F. Millard, E. Orosz, J. Szalai, A. Vidinova