Κωδικός καταλόγου: 700701
ISBN: 978-960-8029-00-7
1η έκδοση, 1999
17 x 24
σελ. 592

Ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων (Η)

Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις Αστικής Ανάλυσης και Πολιτικής

Επιμελητής: Δημήτριος Οικονόμου
Επιμελητής: Γεώργιος Πετράκος
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €24,89
Τιμή: €22,40 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,49 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό επιδιώκει να συμβάλλει στην κάλυψη ενός σημαντικού κενού στην ελληνική βιβλιογραφία η οποία εκ παραδόσεως επικεντρώνεται περισσότερο σε πολεοδομικά ζητήματα με κανονιστικό ή σχεδιαστικό χαρακτήρα. Καθώς τα προβλήματα ανάπτυξης των πόλεων αποκτούν έναν όλο και πιο σύνθετο χαρακτήρα, η αντιμετώπισή τους και ο σχεδιασμός των πολιτικών μετατοπίζεται σταδιακά από κλαδικές ή τομεακές, αφενός, και στενά πολεοδομικές, αφετέρου, προς πιο σύνθετες διεπιστημονικές προσεγγίσεις, οι οποίες προϋποθέτουν μια συνολικότερη αντίληψη των τάσεων και δυναμικών που αναπτύσσονται. Η τάση αυτή στη διαμόρφωση σύνθετων πολιτικών για τις πόλεις ενισχύεται από δύο παράγοντες: πρώτον από την έμπρακτη υιοθέτησή της από την Ε.Ε. μέσω των πρόσφατων αλλά και των σχεδιαζόμενων νέων πολιτικών για τις πόλεις και δεύτερον, από το γεγονός ότι σε διεθνές επίπεδο οι αναπτυξιακές πολιτικές τείνουν να στρέφονται σε περισσότερο χωρικές (και λιγότερο κλαδικές) προσεγγίσεις

Περιεχόμενα

Α. ΑΝΑΛΥΣΗ: Διεθνοποίηση και διαρθρωτικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό σύστημα αστικών κέντρων || Ελληνικό σύστημα αστικών κέντρων || Βιομηχανική παραγωγή στην Αθήνα || Τριτογενής τομέας και αστική ανάπτυξη: Θεσσαλονίκη || Τουρισμός, ελεύθερος χρόνος και πόλεις || Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Πολιτικές αστικής ανάπτυξης και πολεοδομικής οργάνωσης στην Ελλάδα || Πολιτική γης και εφαρμογή των πολεοδομικών σχεδίων || Το θεσμικό πλαίσιο σχεδιασμού των πόλεων στην Ελλάδα || Πολιτικές για το περιβάλλον στις πόλεις || Δάση και δασικές εκτάσεις μέσα και έξω από τις πόλεις και τις οικιστικές περιοχές || Η σημασία των δικτύων συνεργασίας στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών και ελληνικών πόλεων || Η πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης για τον αστικό χώρο

Παρατηρήσεις

Το βιβλίο αποτελεί συνέκδοση με τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
Οι συγγραφείς των κειμένων που περιλαμβάνονται στο βιβλίο είναι: Γιώργος Πετράκος, Δημήτρης Οικονόμου, Πρόδρομος Μαρδάκης, Ντίνα Βάιου, Χαράλαμπος Γολέμης, Λόης Λαμπριανίδης, Κωστής Χατζημιχάλης, Ζώγια Χρονάκη, Αθηνά Γιαννακού, Γρηγόρης Καυκαλάς, Αλέξης Δέφνερ, Δημήτριος Γούσιος, Φίλιππος Λουκίσσας, Κώστας Μελαχροινός, Παντελής Σκάγιαννης, Διονύσιος Τσουκαλάς, Δημήτρης Εμμανουήλ, Σπύρος Βλιάμος, Χαράλαμπος Πανώριος, Θωμάς Μαλούτας, Χρήστος Σωμαράς, Παναγιώτης Γετίμης, ʼσπα Γοσποδίνη, Κωνσταντίνος Περάκης, Τζίνα Γιαννακούρου, Χάρης Κοκκώσης, Δημήτρης Χριστοφιλόπουλος, Ηλίας Μπεριάτος, ʼγγελος Κότιος