Κωδικός καταλόγου: 9581095
ISBN: 978-960-01-2175-9
1η έκδοση, Νοέμβριος 2020
12 Χ 20,5
σελ. 118

Θανάσης Τριαρίδης

Θα Μας Ξεπλύνει η Θάλασσα

Ποιήματα 2018-2020

Εκδόσεις: Gutenberg

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα