2020

Πέτρος Ρούσσος, Ιωάννης Τσαούσης

Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS και του R

Εκδόσεις: Gutenberg

Περίληψη

Το βιβλίο αποτελεί έναν απλό οδηγό και ταυτόχρονα ένα άρτιο επιστημονικό εγχειρίδιο, το οποίο έρχεται να καταρρίψει τον μύθο της στατιστικής ως ενός δυσνόητου και απαιτητικού –από άποψη μαθηματικών γνώσεων– αντικειμένου. Απευθύνεται τόσο σε φοιτητές όσο και σε επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των επιστημών της συμπεριφοράς.
Συγκεκριμένα, με το παρόν βιβλίο οι συγγραφείς επιδιώκουν να βοηθήσουν τους αναγνώστες να αντιληφθούν τη χρησιμότητα των στατιστικών μεθόδων στην επιστημονική έρευνα, μέσα από την κατανόηση της λογικής που διέπει την εφαρμογή των ποικίλων στατιστικών κριτηρίων, να επιλέγουν το κατάλληλο κάθε φορά στατιστικό κριτήριο καθώς και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των κριτηρίων.
Ένα ακόμη πλεονέκτημα του βιβλίου είναι και η βήμα προς βήμα παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού του κάθε στατιστικού κριτηρίου με τη βοήθεια του λογισμικού SPSS και της γλώσσας R.

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα