Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Αγγελική Πεχλιβάνη

Μίμης Σουλιώτης: ο Ποιητής των Λέξεων και των Στιγμών

Εκδόσεις: Gutenberg

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα