1η έκδοση, Ιούλιος 2018
21 x 29

Paul Krugman, Robin Wells

Οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες

Επιμελητής: Αλέξης Ιωαννίδης
Επιμελητής: Χρίστος Παπαθεοδώρου
Μεταφραστής: Θανάσης Αθανασίου
Μεταφραστής: Θανάσης Βασιλείου
Μεταφραστής: Νικηφόρος Σταματάκης
Εκδόσεις: Gutenberg

Παρατηρήσεις

Στοιχεία για την ευρωπαϊκή οικονομία: Λούκα Τ. Κατσέλη
Θεώρηση: Θανάσης Βασιλείου

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα