Κωδικός καταλόγου: 9581076
ISBN: 978-960-01-1966-4
1η έκδοση, Ιούλιος 2018

Αρισταίνετος 5ος αι. μ.Χ.

Ερωτικαί Επιστολαί

Μεταφραστής: Βασίλειος Βερτουδάκης
Εκδόσεις: Gutenberg

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή-Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια: Βασίλης Βερτουδάκης