Κωδικός καταλόγου: 9550801
ISBN: 978-960-01-1968-8
1η έκδοση, Ιούλιος 2018

Χαρίκλεια Πρώιου

Επιπτώσεις του Εγκεφαλικού Επεισοδίου στην Ευρώπη (Οι)

Επισκόπηση των επιπτώσεων του εγκεφαλικού επεισοδίου και της φροντίδας του σε κάθε χώρα της Ε.Ε. και μέλος του SAFE

Εκδόσεις: Gutenberg