Κωδικός καταλόγου: 9557355
ISBN: 978-960-01-1965-7
1η έκδοση, Ιούλιος 2018

Κατερίνα Πλακίτση, Ευθύμιος Σταμούλης, Χαρίκλεια Θεοδωράκη, Ελένη Κολοκούρη, Ευτυχία Νάννη, Αθηνά Κορνελάκη

Θεωρία της Δραστηριότητας και οι Φυσικές Επιστήμες (Η)

Μια νέα διάσταση στην STEAM εκπαίδευση

Εκδόσεις: Gutenberg