Κωδικός καταλόγου: 9571111
ISBN: 978-960-01-1963-3
1η έκδοση, Ιούλιος 2018

Bruce Goldstein

Γνωστική Ψυχολογία

Σύνδεση νου, έρευνας & καθημερινής ζωής

Επιμελητής: Νίκος Μακρής
Μεταφραστής: Μαργαρίτα Κουλεντιανού
Εκδόσεις: Gutenberg