Νόηση και Μάθηση υπό το Πρίσμα της Εννοιολογικής Αλλαγής

Επιμελητής: Ειρήνη Σκοπελίτη
Επιμελητής: Αναστασία Κυριακοπούλου
Εκδόσεις: Gutenberg