1η έκδοση, 2018

Εγκέφαλος, Μάθηση και Ειδική Αγωγή

Επιμελητής: Φίλιππος Βλάχος
Εκδόσεις: Gutenberg