1η έκδοση, 2018

Paul Krugman, Robin Wells

Οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες

Επιμελητής: Αλέξης Ιωαννίδης
Επιμελητής: Χρίστος Παπαθεοδώρου
Μεταφραστής: Νικηφόρος Σταματάκης
Μεταφραστής: Θανάσης Βασιλείου
Μεταφραστής: Θανάσης Αθανασίου
Εκδόσεις: Gutenberg

Παρατηρήσεις

Στοιχεία για την ευρωπαϊκή οικονομία:
Καστέλη Λούκα