Κωδικός καταλόγου: 9581059
ISBN: 978-960-01-1797-4
1η έκδοση, Οκτώβριος 2016
17 x 24
σελ. 341

Έυη Βογιατζάκη

Αισθητικά Ρεύματα στην Ευρωπαiκή και στη Νεοελληνική Λογοτεχνία του 19ου και του 20ού Αιώνα (Τα)

Από τον Νεοκλασικισμό έως τον Μοντερνισμό

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €20,00
Τιμή: €18,00 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,00 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο εξετάζει τη σχέση αισθητικής και λογοτεχνίας στην Ευρώπη και την Ελλάδα του 19ου και του 20ού αιώνα. Με ευσύνοπτο, εύληπτο και συστηματικό τρόπο επιδιώκει την παρουσίαση αισθητικών, αντιλήψεων, φιλοσοφικών και πνευματικών ιδεών της εποχής που συμβάλλουν στο “ξεκλείδωμα” της αινιγματικής φύσης των λογοτεχνικών κειμένων και στο δημιουργικό αναστοχασμό γύρω από τα εκφραστικά μέσα και τις παραμέτρους που δημιουργούν το νόημα και προκαλούν την αισθητική απόλαυση του κειμένου.
Στοχεύοντας να παράσχει μια μέθοδο κατανόησης, ανάλυσης ή και ερμηνείας των λογοτεχνικών κειμένων στο ιστορικό τους γίγνεσθαι, το εγχειρίδιο εστιάζει στα αισθητικά ρεύματα που κυριάρχησαν κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα στην Ευρωπαϊκή και τη Νεοελληνική λογοτεχνία. Διαρθρώνεται σε έξι Κεφάλαια αφιερωμένα στον Νεοκλασικισμό, τον Ρομαντισμό, τον Ρεαλισμό, τον Νατουραλισμό, τον Συμβολισμό και στο ανομοιογενές φαινόμενο του Μοντερνισμού (Πρωτοπορίας και Υψηλού Μοντερνισμού). Κάθε Κεφάλαιο εισάγει στο ιστορικό-θεωρητικό πλαίσιο κάθε αισθητικού ρεύματος στην Ευρώπη, παρουσιάζει τα θεμελιώδη μεθοδολογικά και υφολογικά χαρακτηριστικά του, και τα κατηγοριοποιεί με βάση αντίστοιχες μελέτες έγκριτων μελετητών. Ακολούθως εξετάζει την εκδήλωση του αισθητικού ρεύματος στη Νεοελληνική λογοτεχνία. Συνοδεύεται επίσης από την παραδειγματική ανάλυση ευρωπαϊκών και νεοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή «Περί Αισθητικής» || Ευρωπαϊκός Νεοκλασικισμός || Ο Νεοκλασικισμός στην Ελλάδα || Ευρωπαϊκός Ρομαντισμός || Ο Ρομαντισμός στην Ελλάδα || Ο Ευρωπαϊκός Ρεαλισμός || Ο Ρεαλισμός στην Ελλάδα || Ο Ευρωπαϊκός Νατουραλισμός || Ο Νατουραλισμός στην Ελλάδα || Ο ευρωπαϊκός Συμβολισμός || Ο Συμβολισμός στην Ελλάδα || Ευρωπαϊκός Μοντερνισμός || Ο Μοντερνισμός στη νεοελληνική λογοτεχνία || Βιβλιογραφία || Πίνακες || Ευρετήριο Ονομάτων || Ευρετήριο Όρων