Παναγιώτης Κουμαράς

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με Στόχο την Καλλιέργεια Γνώσεων και Ικανοτήτων για τη Ζωή

Υλικό για το μάθηνα: Διδασκαλία φυσικών επιστημών για την ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων

Εκδόσεις: Gutenberg

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα