Κωδικός καταλόγου: 9550617
ISBN: 978-960-01-1657-1
1η έκδοση, Ιούλιος 2017
21 x 28,5

James H. Stock, Mark W. Watson

Εισαγωγή στην Οικονομετρία

Μεταφραστής: Ανδρέας Σοκοδήμος
Επιμελητής: Ιωάννης-Χρυσόστομος Πραγγίδης
Εκδόσεις: Gutenberg

Περίληψη

Το βιβλίο σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί ως βασικό εγχειρίδιο τηςΟικονομετρίας σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Η Εισαγωγή στην Οικονομετρία διαφέρει από άλλα εγχειρίδια από τρεις βασικές απόψεις. Ενσωματώνονται στην ανάπτυξη της θεωρίας ερωτήματα και δεδομένα του πραγματικού κόσμου και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα σημαντικά ευρήματα της εμπειρικής ανάλυσης που προκύπτει. Η επιλογή των θεμάτων αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη θεωρία και πράξη. Οι συγγραφείς παρέχουν θεωρία και υποθέσεις που ταιριάζουν στις εφαρμογές σε ένα επίπεδο Μαθηματικών που είναι κατάλληλο για ένα εισαγωγικό πρόγραμμα σπουδών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || KEΦΑΛΑΙΟ 1 Οικονομικά ερωτήματα και δεδομένα || KEΦΑΛΑΙΟ 2 Ανασκόπηση των Πιθανοτήτων || KEΦΑΛΑΙΟ 3 Ανασκόπηση της Στατιστικής || KEΦΑΛΑΙΟ 4 Γραμμική παλινδρόμηση με μία ερμηνευτική μεταβλητή || KEΦΑΛΑΙΟ 5 Παλινδρόμηση με μία ερμηνευτική μεταβλητή: Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης || KEΦΑΛΑΙΟ 6 Γραμμική παλινδρόμηση με πολλές ερμηνευτικές μεταβλητές || KEΦΑΛΑΙΟ 7 Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης στην πολλαπλή παλινδρόμηση || KEΦΑΛΑΙΟ 8 Μη γραμμικές συναρτήσεις παλινδρόμησης || KEΦΑΛΑΙΟ 9 Αξιολόγηση μελετών με βάση την πολλαπλή παλινδρόμηση || KEΦΑΛΑΙΟ 10 Παλινδρόμηση με δεδομένα πάνελ || KEΦΑΛΑΙΟ 11 Παλινδρόμηση με μία δυαδική εξαρτημένη μεταβλητή || KEΦΑΛΑΙΟ 12 Παλινδρόμηση με βοηθητικές μεταβλητές || KEΦΑΛΑΙΟ 13 Πειράματα και οιονεί πειράματα || KEΦΑΛΑΙΟ 14 Εισαγωγή στην παλινδρόμηση χρονοσειρών και στις προβλέψεις || KEΦΑΛΑΙΟ 15 Εκτίμηση δυναμικών αιτιοτήτων || KEΦΑΛΑΙΟ 16 Περισσότερα θέματα σχετικά με την παλινδρόμηση χρονοσειρών || KEΦΑΛΑΙΟ 17 Η θεωρία της γραμμικής παλινδρόμησης με μία ερμηνευτική μεταβλητή || KEΦΑΛΑΙΟ 18 Η θεωρία της πολλαπλής παλινδρόμησης

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 41959114