Τόμος: 18/2
Κωδικός καταλόγου: J557248
ISBN: 0824-8621
1η έκδοση, Δεκέμβριος 2010
17 x 24
σελ. 203

Ioannis Armakolas

Etudes Helleniques - Hellenic Studies: Southeastern Europe at the Crossroads

Southeastern Europe at the Crossroads

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €13,94
Τιμή: €12,55 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,39 (10%)


Περιεχόμενα

L' Europe du Sud-Est a la croisee des chemins || Southeastern Europa at the Crossroads || Obama's Europe: An Alliance in Flux || Dark Knights in the Balkans: for how long will the EU remain the only "game" in town? || Winning Hearts and Minds in Bosnia and Herzegovina || Transparency and Accountability in the Parliaments of Greece and Southeast Europe (or the gap between institutional rules and democratic practices) || Cooperation regionale dans l'Europe du Sud-Est:

Παρατηρήσεις

Το περιοδικό είναι συνέκδοση με το CENTRE FOR HELLENIC STUDIES AND REASEARCH CANADA, το UNIVERSITY OF CRETE και το UNIVERSITY OF THE AEGEAN.