Κωδικός καταλόγου: 643216
ISBN: 978-960-7643-21-6
2η ανατύπωση, Μάρτιος 2004 (1η έκδοση, 1996)
17 x 24
σελ. 203

Κώστας Συριόπουλος

Ανάλυση και Έλεγχος Μονομεταβλητών Χρηματοοικονομικών Χρονολογικών Σειρών

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €16,92
Τιμή: €15,23 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,69 (10%)


Περίληψη

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να προσφέρει στον αναλυτή τα οικονομετρικά εκείνα εργαλεία που θα τον βοηθήσουν στην εμπειρική ανάλυση των μονομεταβλητών χρονολογικών σειρών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις χρηματοοικονομικές σειρές.

Περιεχόμενα

Πρόλογος Α. Κιντή || Προλεγόμενα || Εισαγωγή || Στασιμότητα. Η έννοια της διαχρονικής σταθερότητας || Έλεγχοι κανονικότητας || Έλεγχοι ανεξαρτησίας || Έλεγχος μη-γραμμικής εξάρτησης || Επιλογή γραμμικών υποδειγμάτων ARIMA || Μη-γραμμικά υποδείγματα || Έλεγχος της τάξης του υποδείγματος || Έλεγχοι στα κατάλοιπα || Έλεγχοι ύπαρξης μακροχρόνιας μνήμης || Ανάλυση χρονοσειρών στο πεδίο του χρόνου στο χώρο φάσεων: έλεγχοι ύπαρξης χαοτικής δυναμικής || Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα || Συμπεράσματα και προεκτάσεις || Παραρτήματα || Βιβλιογραφία || Λεξικό όρων || Ευρετήριο όρων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31082