Κωδικός καταλόγου: 9594012
ISBN: 978-960-01-0998-2
1η έκδοση, Φεβρουάριος 2004
14 x 21
σελ. 317

Ναπολέων Μήτσης

Διδασκαλία της Γλώσσας υπό το Πρίσμα της Επικοινωνιακής Προσέγγισης (Η)

Εισαγωγή στη θεωρία και τις τεχνικές του επικοινωνιακού μοντέλου

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €19,91
Τιμή: €17,92 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,99 (10%)


Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας επιχειρεί να παρουσιάσει τις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές καθώς και τις αντίστοιχες τεχνικές διδασκαλίας του επικοινωνιακού μοντέλου προσαρμοσμένες, κατά το δυνατόν, στη σύγχρονη ελληνική σχολική πραγματικότητα, μιας και οι γενικότερες εξελίξεις οδηγούν αναπόφευκτα και την ελληνική εκπαίδευση στη σταδιακή υιοθέτηση ενός όλο και περισσότερο επικοινωνιακού τρόπου διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Συντομογραφίες || Επικοινωνιακή προσέγγιση και γλωσσική διδασκαλία || Η καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων || Η διδασκαλία του γλωσσικού συστήματος || Ειδικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας || Οι διδακτικές εφαρμογές || Επίλογος || Βιβλιογραφία || Ευρετήρια

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31482

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα